E-learning – български

Подготвителен модул
ЛЕКЦИЯ 2 – SWOT И АНАЛИЗ НА ПАЗАРА
ЛЕКЦИЯ 3 – КОМУНИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО
ЛЕКЦИЯ 5 – ЛИДЕРСТВО
ЛЕКЦИЯ 6 – ОТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИ
ЛЕКЦИЯ 7 – ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ И ОРГАНИЗАЦИЯ
Lesson 8 - RELAXATION AND CREATIVE METHODS

7.a –
7.b –

ЛЕКЦИЯ 9 – МАРКЕТИНГ
Lesson 10 - LEGAL FRAMEWORK FOR COMPANY FOUNDERS
Lesson 11 - TAX LAW AND COMMERCIAL OBLIGATIONS