E-learning – Česky

PŘÍPRAVNÁ ČÁST

1. Den – SETKÁNÍ A SEZNÁMENÍ SE
2. Den – SEBEUVĚDOMĚNÍ – SILNÉ STRÁNKY A DOVEDNOSTI
3. Den – ROZVOJ NÁPADU – PODNIKÁNÍ

Dokumenty:

1.a – Portfolio
1.b – Sladění pracovního a rodinného života
1.c – Ideální rodina
1.d – Sladění rodiny a podnikání

Lekce 1 - PODNIKATELSKÝ PLÁN

2.a – Podnikatelský plán krok za krokem
2.b – Podnikatelský plán – vzor

Studijní návštěva začínající podnikatelky

Lekce 2 - SWOT A TRŽNÍ ANALÝZA

3. – SWOT Analýza

Studijní návštěva začínající podnikatelky

Lekce 3 - KOMUNIKACE A ORGANIZACE ČASU

4.a – Organizace času 1
4.b – Organizace času 2

Studijní návštěva začínající podnikatelky

Lekce 4 - FINANČNÍ PLÁN
Lekce 5 - VEDENÍ

NETWORKING. Návštěva organizace podnikatelek

Lekce 6 - VZTAHY SE ZÁKAZNÍKY
Lekce 7 - ŘÍZENÍ PROJEKTU A ORGANIZACE UČENÍ

NETWORKING. Návštěva zakladatele města, tréning

Lekce 8 - RELAXACE A KREATIVNÍ METODY
Lekce 9 - MARKETING

8.a – Definice marketingu, strategie
8.b – Marketingové principy
8.c – Marketingový plán – vzor
8.d – Marketing

NETWORKING. Návštěva akce pořádané organizací žen, hospodářskou komorou nebo podnikatelskou asociací

Lekce 10 - PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ
Lekce 11 - DAŇOVÉ ZÁKONY A OBCHODNÍ PŘEDPISY